Bếp ăn và một số hoạt động ăn bán trú tại trường

Tháng Mười 21, 2015 2:56 chiều

12179029_1715752728655927_525871543_n               12179022_1715698538661346_855252036_n    12170641_1715752795322587_538451942_n

 

12179047_1715752815322585_1862746709_n                   12166283_1715698821994651_1532883923_n